limitededition

276 tekstów – auto­rem jest li­mite­dedi­tion.

Szu­kam miej­sca, do które­go chciałabym wra­cać i mogła naz­wać je domem. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 sierpnia 2014, 21:50

God­ni zaufa­nia nie za­wiodą nas. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 czerwca 2014, 20:43

Ser­ce napędza­ne jest przez tlen, w prak­ty­ce zaś tyl­ko miłość poz­wa­la mu żyć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 maja 2014, 23:27

Blis­cy stają się dalecy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 maja 2014, 23:21

Cza­sami zas­ta­nawiam sie za co to ...
Jes­li za życie, to z chęcią je oddam. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 kwietnia 2014, 21:38

Wszys­cy wsta­jemy, idziemy - odejść byłoby zbyt prosto. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 lutego 2014, 21:22

Ludzki smu­tek, nie zna granic. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 lutego 2014, 20:19

Mogę kłamać każde­mu, ale nie sobie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 stycznia 2014, 23:56

Chciałabym zna­leźć ko­goś, kto zna od­po­wie­dzi do moich życiowych pytań. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 grudnia 2013, 16:46

Tak mało we mnie niena­wiści do by­cia szczesliwą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 grudnia 2013, 21:50

limitededition

Stanę się kimś To dla każdego, kto mówi, że nie mogę Stanę się kimś Dla wszystkich, którzy mówili mi, że nie mam szans Stanę się kimś Mówię wam, że nadszedł czas; jak ten Stanę się kimś I może to zrozumiecie, gdy w końcu tego dokonam!

Zeszyty
 • amour. – "Prawdziwa miłość zaczy­na się tam, gdzie nicze­go już w za­mian nie ocze­kuje." - An­toine de Saint-Exupéry

 • dogłębne. – war­te uwa­gi! aaa! nie pot­ra­fię opi­sać cze­mu, tak bar­dzo war­te ...

 • espoir. – "Nigdy nie poz­ba­wiaj ni­kogo nadziei, może to wszys­tko, co mu po­zos­tało. " - H. Jac­kson Brown, Jr.

 • foi. – "Wierzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma." - Jan Twar­dow­ski

 • friends. – "Przyjaciel to człowiek, który wie wszys­tko o to­bie i wciąż cię lu­bi." - El­bert Hub­bard

 • i mnie to boli ... – utożsa­miam się z tym ;((

 • pytania. – i wie­cznie za­daje­my so­bie py­tania, na które nig­dy nie dos­ta­niemy od­po­wie­dzi.

 • sourire. – bo kocham ten stan, gdy uśmiech nie schodzi mi z ust.

 • srutu tutu. – maj­tki z drutów.

 • tere fere. – ba­nal­ne a jakże niez­wykłe.

 • z kimś. – czy­li do końca życia.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

limitededition

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 sierpnia 2014, 21:50limitededition do­dał no­wy tek­st Szukam miej­sca, do które­go [...]

22 czerwca 2014, 20:43limitededition do­dał no­wy tek­st Godni zaufa­nia nie za­wiodą [...]